X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

.:| مرمت آثار و ابنیه تاریخی |:.

- Historic Building Reparation

اسکیس طراحی شهری

Askys Urban Design

 Read more to go and do not forget to comment


اسکیس آزمون ارشد طراحی شهری ۸۶

خیابان مکانهای هستند که تعاملات اجتماعی و جنب و جوش شهری در آنها به وضوح نمایان است و ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعی و ادراک مشترک در خصوص حیات مدنی می گرداند. این خیابان ها بیش از آنکه سازنده ساختار شهر باشند، بیانگر ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و تبلور زندگی مدنی یک شهر در طول زمان به شمار می آیند.

رجوع به مراکز مهم فعالیتی، خرید، تماشای مغازه ها و خرده فروشی ها، پرسه زدن و گردش، دیدن دیگران و دیده شدن توسط آنها و ... راسته شهری را تبدیل به فضایی متنوع و پرفعالیت می نماید.

 

با رعایت اصول زیر:

ایجاد تنوع و سرزندگی در عملکرد و کالبد (فرم و نظر)

ایجاد انعطاف پیری در کف هاُ بدنه ها، عناصر مستقر در فضا و انعطاف بهره برداری در زمان های مختلف

خاطره انگیزی و ایجاد زمینه برای بروز فعالیت های دیرپای خیابان

ایجاد محیط مانوس از طریق افزایش مشارکت شهروندان و امکان دخل و تصرف در فضا

ایمنی متقابل پیاده و سواره در مقابل یکدیگر در طول مسیر و تقاطع ها

توجه به تناسبات بصری


و بر مبنای پلان و نمای ارائه شده از یک خیابان در بافت با ارزش تاریخی در یک شهر ایرانی با اقلیم سرد و خشکُ موارد یل برای این اسکیس درخواست می گردد:

۱- طراحی و ترسیم پلان پیشنهادی خیابان شهری که نشان دهنده هندسه فضا و جزئیات کفسازی و مبلمان باشد. (به طول تقریبی ۱۰۰ متر و با مقیاس ۱/۲۵۰)

۲- ترسیم نمای بخش مورد نظر در جداره خیابان (مقیاس ۱/۲۵۰)

۳- نمایش سه بعدی از وضعیت خیابان (بصورت آگزونومتریک با ترسیم دست آزاد) و ترسیم دیدهای متوالی در ارتفاع ناظر.


معیارهای داوری

معیارهای داوری به دو بخش فرآیند شکل گیری طرح (جنبه های ذهنی و تحلیلی) و طراحی )طرح و ارائه) تقسیم می شود. خوانایی ارائه طرح و روشن بودن مفاهیم ارائه شده نیز مورد نظر است.

--------------------------------------

اسکیس ارشد طراحی شهری ۸۷


محدود طراحی: جبهه شمالی دانشگاه تهران واقع در محدوده خیابان پور سینا در جنوب، بلوار کشاورز در شمال، قدس در شرق و خیابان ۱۶ آذر در غرب. محدود طراحی: جبهه شمالی دانشگاه تهران واقع در محدوده خیابان پور سینا در جنوب، بلوار کشاورز در شمال، قدس در شرق و خیابان ۱۶ آذر در غرب.

موضوع طراحی: طراحی بلوک شهری فوق با توجه به عوامل زیر

موقعیت سایت

نیازهای توسعه دانشگاه تهران و هم پیوندی بخش های قدیم و جدید

بلوار کشاورز

کاربری های غالب آموزشی- مسکونی دو بلوک غربی و شرقی

حفظ دو کاربری هتل بلوار و ساختمان جدید دانشکده پزشکی واقع در خیابان قدس و بلوار کشاورز.


موارد خواسته شده:

۱-ایده های کلی طرح و انتخاب گزینه بهینه

۲-الگوی کاربری ها و دسترسی دو بلوک مورد نظر

۳-پیشنهاد طراحی بلوک مورد نظر

۴-طراحی جزئیات مربوط به بلوک مورد نظر از سه فضای اصلی زیر:

یک فضای باز عمومی

یک مسیر پیاده درون سایت

طراحی جداره شامل ورودی اصلی


نحوه ارائه:

۱-ایدئوگرام طرح

۲-نقشه الگوی کاربری ها و دسترسی ها در مقیاس مناسب

۳-نقشه طرح کلی در مقیاس مناسب

۴-طراحی جزئیان شامل نقشه ها، مقاطع و پرسپکتیوها.


تاریخ ارسال: 1389/08/23 ساعت 10:53 ق.ظ | نویسنده: m. d | چاپ مطلب 0 نظر