.:| مرمت آثار و ابنیه تاریخی |:.

- Historic Building Reparation

گالری مرمتی سرای فیل

Restoration Gallery Elephant Bazaar


کیفیت عکسها بزرگتر از ۴۵۰x۶۰۰ پیکسل

 Read more to go and do not forget to comment


سرای فیل ،بازار وکیل شیراز  

 

  نمای پشت بام قبل از مرمت نمای کلی محوطه سرای فیل در هنگام خاکبرداری جبهه شمالی قبل از مرمت جبهه غربی قبل از مرمت

   جبهه جنوبی قبل از مرمت نمایی از محوطه قبل از مرمت جبهه شرقی قبل از مرمت نمای پشت بام بعد از سیمانکاری

   نمای دیگری از محوطه قبل از مرمت نمایی از پشت بام در حال مرمت نمایی از کل محوطه قبل از مرمت نمایی از کل سرای فیل از پشت بام

   نمایی از محوطه جلوی مسجد وکیل و راسته شمشیرگرها نمایی از محوطه در حال مرمت نمایی از محوطه در حال خاکبرداری 

   نمایی از محوطه در حال مرمت آجرفرش پشت بام در حال اجرا بخشی از بدنه راسته اصلی بازار بعد از بندکشی نمایی از راسته شمالی و عایق سفید اجرا شده

     سنگ فرش گندمک در حال اجرا 

   سنگفرش حیاط در مرحله دوغاب ریزی آجر فرش پشت بام و طاقهای راسته شمالی سرای فیل پشت بام جبهه شرقی در حال مرمت 

   بخشی از آجرفرش کلمبوها   نمونه آجرفرش طاق ها

   محوطه در حال اجرای سنگ فرش نمایی از اجرای سنگ فرش همراه با باغچه ها و آبنمای مرکزی  

   مراحل پایانی سنگ فرش حیاط   

   کمبو و طاقهای آجرفرش شده پشت بام جبهه شمالی نمایی از آبنمای مرکزی در حال مرمت ازاره سکوهای دور حیاط در حال اجرا 

    مراحل پایانی مرمت آبنمای مرکزی نمونه ای از وضع پشت بام ضلع شمالی قبل از مرمت آبنمای مرکزی قبل از مرمت (باغچه یا آبنما؟)

   سکوهای الحاقی محوطه فبل از تخریب عایقهای پیش ساخته غیر اصولی قبل از خاکبرداری بخشی از پشت بام ضلع شمالی قبل از خاکبرداری و مرمت شوت انتقال خاک و نخاله از پشت بام به داخل ماشینهای حمل نخاله

       اشل انسانی در برابر داغی خاک روی دیوار  طاقها بعد از خاکبرداری  حجم خاکی که روزانه به جلوی شوت تخلیه شبانه انتقال می پذیرفت  

    طاقها بعد از سیمانکاری بخشی از بام بعد از خاکبرداری بخشی از پالونه در حال مرمت

           ساعت 53/3 دقیقه صبح   ارتفاع 5/1 متری خاک بام

    وضع کلمبو وطاقها قبل از مرمت بتن آرمه غیر اصولی بر روی پشت بام نمایی از سرای فیل

     نمایی از تقویت پی و خاکبرداری کف محوطه تنها زیرزمین زندیه سرای فیل

     آبنمای مرکزی در حال مرمت بخشی از جازنی های بدنه راسته اصلی بازار وکیل

   نمایی از حیاط در حال مرمت اجرای بلوکاژ کف حیاط نحوه اجرای تیشه نمودن سنگ های کف فرش جازنی بدنه ها

     بخشی از جازنی های جانپناه بنا 

      

    بخشی از ظرفهای عایق سفید اجرای عایق سفید شستن پشت بام قبل از اجرای عایق سفید

   در حال اجرای بلوکاژمحوطه  نحوه اجرای عایق سفید  پشت بام ضلع شمالی در حال عایق سفید شدن

     سنگتراش در حال تراشیدن سنگ لبه آبنما 

   پشت با ضلع غربی در حال اجرای آجر فرش  پشت بام ضلع شرقی در حال عایق سفید شدن

تاریخ ارسال: 1389/08/23 ساعت 11:30 ق.ظ | نویسنده: m. d | چاپ مطلب 0 نظر